تماس با دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

تماس با دانشگاه:

نشانی: اهــر، کیلـومـتر 2 جـاده اهـــر تبریـز -  مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

کد پستی: 5451116714  تلفنخانه: 44239758 - 84 و 44235583 – 44228211 – 44232163 – 44235438 – 44232175 - 82 و 44239781  کد 041

ارتباط با صندوق پست الکترونیک ریاست دانشگاه: ali.salimi.shamloo@gmail.com


 

داخلي

محل

203

دفتر رياست

202

حراست

204

امور حقوقي

205

روابط عمومي

400

گزينش

293

فناوری اطلاعات

373

امور اقتصادی و دانش بنیان

244

امور شاهد و ایثارگران

206

معاون توسعه مدیریت و منابع

215

دفتر معاونت توسعه

207

اداره امور اداري

208

كارگزيني کارکنان

342

امور مالي

228

حسابداري

374

حسابداري

213

حسابداري

356

حسابداري

266

حسابداري

227

حسابداري

و 211210

تداركات

209

دبيرخانه

409

دبيرخانه

214

شعبه دانشگاه

200-9

مخابرات

220-229

مسئول انبار

229-416

انباردار

212

اموال

369

باجه پستي

405

مسئول خدمات

406-333

سالن اجتماعات

---

استاد سرا

430

انتظامات

222

انتظامات

410

انتظامات

221

آبدارخانه انساني

223

آبدارخانه همكف فني

224

آبدارخانه ط 2 فني

225

آبدارخانه ط 3 فني

363

آبدارخانه مسجد

226

آبدارخانه اداري

219

آبدارخانه تكميلي

240

آبدارخانه ط 2 پژوهش

239

آبدارخانه ط 3 پژوهش

383

آبدارخانه سالن ورزشي

218

آبدارخانه همكف كتابخانه

387

آبدارخانه ط 2 كتابخانه

429-426

آبدارخانه داروسازي

427

خدمات خواهران

385

فروشگاه

379

بوفه

231

رئيس اداره عمراني

230

اجرائيات فني

232

اجرائيات فنی

234

اجرائيات فنی

237-236

تاسيسات

233-333

برق

235

آبدارخانه

253

معاون علمی

252

مديرخدمات آموزش

253

مسئول دفتر معاونت آموزشي

258

رئیس اداره برنامه ریزی و نظارت

343

كميسيون موارد خاص واحد

354

رئيس اداره دفتر جذب هيات علمي

254

کارشناس دفتر جذب هيات علمي

254

کارشناس دفتر جذب هيات علمي

320

کارشناس نظارت و ارزیابی آموزشی

357

رئیس اداره امتحانات

255

کارشناس اداره امتحانات

255

کارشناس اداره امتحانات

255

کارشناس اداره امتحانات

340

رئيس دانشكده علوم پایه

250

مسئول امور آموزشی دانشکده علوم پایه

276

آموزش گروه زيست شناسي

355

آموزش گروه شيمي کاربردی

339

بایگانی دانشکده علوم پایه

345

مدیرگروه های   زیست شناسی

341

مدیر گروه ژنتیک

341

مدیر گروه سم شناسی و نظارت بر امور داروئی

271

مديرگروه زمين شناسي و معدن

327

مديرگروه رياضي

341

مديرگروه شيمي کاربردی

336

مديرگروه فيزيك

268

اتاق اساتيد تحصیلات تكميلي و پایه

256

رئيس دانشكده فني و مهندسی

350

مسئول امورآموزش دانشکده فني ومهندسی

257

آموزش گروه عمران و نقشه برداری

370

آموزش تحصیلات تكميلي گروه عمران

371

آموزش تحصیلات تكميلي گروه برق و نقشه برداری

259

آموزش گروه - مهندسی پزشکی و مکاترونیک

260

آموزش گروه مهندسی برق

261

آموزش گروه   كامپيوتر و مکانیک

351

آموزش گروه مهندسي شيمي

265

آموزش گروه معماري و معدن

329

بایگانی دانشکده فنی

358

بایگانی دانشکده فنی

269

اتاق اساتيد دانشکده فني و مهندسی

413

مدیر گروه مهندسی عمران ارشد-آب وسازه هیدرولیکی

413

مدیرگروه مهندسی عمران و نقشه برداری

372

مدیر گروه برق – مهندسی پزشکی

366-334

مديرگروه ارشدمهندسی برق قدرت و الکترونیک

278

مديرگروه مهندسی كامپيوتر

279

مديرگروه مهندسی معماري

299

مديرگروه مهندسی مكانيك

413

مديرگروه مهندسی عمران ارشد- سازه و راه

272

مديرگروه مهندسي شيمي کلیه مقاطع

322

رئيس دانشكده علوم انساني

267

مسئول امور آموزشی دانشکده علوم انسانی

331

آموزش تحصیلات تکمیلی دوره دکتری

262

آموزش گروه تربیت بدنی، ادبیات و زبان (ارشد)

277

آموزش گروه حقوق و مدیریت (ارشد)

262

آموزش گروه حقوق و علوم قضایی

263

آموزش گروه حسابداري، مديريت-ادبیات-تربیت بدنی- زبان

328

بايگاني آموزش دانشکده علوم انسانی

328

بايگاني آموزش دانشکده علوم انسانی

270

اتاق اساتيد دانشکده علوم انساني

274

مديرگروه فقه ومبانی

288

مديرگروه معارف اسلامی

326

مديرگروه زبان انگلیسی و زبان شناسی

317

مديرگروه تربيت بدني

414

مديرگروه ادبيات فارسی

275

مديرگروه حقوق ( کارشناسی )

275

مديرگروه حقوق ( کارشناسی ارشد )

375

مديرگروه جغرافيا

414

مدیر گروه مدیریت و حسابداری

257

مدیر گروه روانشناسی

292

مدیر پژوهش

273

اداره امور پژوهش

408

دفتر معاون پژوهش و فناوري

313

باشگاه پژوهشگران جوان

331

امورپايان نامه انسانی و ارشد

334

پژوهش دانشكده فني

332

مدير مرکز رشد

310

دفتر ارتباط با صنعت

293

اداره فناوري اطلاعات

294

آزمايشگاه برق

295

آزمايشگاه آنالوگ

399

آزمايشگاه ژنتيك و ميكروبيولوژي

391

تالار ميكروسكوپ

392

آزمايشگاه شيمي تجزيه

303

آزمايشگاه شيمي

428

آزمايشگاه شيمي

346

آزمايشگاه قارچ

347

آزمايشگاه كشت بافت

296

آزمايشگاه عمران

315

آز هيدروليک و پنوماتيک

298

آز هيدروليك

394

آز سوخت رساني خودرو

297

آز نقشه برداري و مقاومت

300

سايت كامپيوتر 1

301

سايت كامپيوتر 2

302

آزمايشگاه فيزيك

304-377

آزمايشگاه زمين شناسي و الكترونيك

306

كارگاه سخت افزار

307

كتابخانه مركزي

407

كتابخانه دانشكده انساني

308

سايت اينترنت دانشجويي

352

سايت اينترنت اساتید

353

سايت اينترنت کتابخانه مرکزی

309

كارگاه مدار فرمان

390

آزمايشگاه مکانيک خودرو

311

دفتر مجله جغرافيا

401

امور پايان نامه ها

313

باشگاه پژوهشگران جوان

362

 

388

آز نفت و حرارت

317

آزمايشگاه کنترل

344

دفتر سنجش و نظارت اساتيد

288

معاون دانشجویی و فرهنگی

281

اداره خدمات دانشجويي

282

امور دانشجويي-کميته انضباطی

389

صدور كارت دانشجويي

284

فارغ التحصيلان

283

امور فارغ التحصيلان

280

بايگانی فارغ التحصيلان

321

مشاوره

285

امور مشمولين و خوابگاه

381

مسئول تربيت بدني

402

خوابگاه خواهران

287

سلف سرويس

289

اتوماسيون تغذيه

386

نگهباني خوابگاه خواهران

241

اداره امور فرهنگی و اجتماعی

242

ستاد اقامه نماز

246

فوق برنامه خواهران

349

بسيج اساتيد

335

بسيج کارمندی

249

بسيج دانشجويي برادران

243

بسيج دانشجويي خواهران

 
 

کانال تلگرام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر