مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

ارائه خدمات سخت افزاری و نرم افزاری برای کلیه قسمت های دانشگاه و جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط به فعالیت بخشهای مختلف دانشگاه، ارسال به موقع این اطلاعات به سازمان مرکزی و دریافت فرمهای اطلاعات مربوطه از طریق اینترنت. نصب و راه اندازی نرم افزارهای سیستم آموزش و شهریه دانشگاه و راه اندازی سیستم ثبت نام اینترنتی.

کانال تلگرام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر