گروه تربیت بدنی

مشاهده تاريخچه و امکانات گروه تربيت بدني

 

  • 1. تربیت بدنی (کاردانی پیوسته)

  • 2. تربیت بدنی- مدیریت و برنامه ریزی ورزشی(کارشناسی ناپیوسته)

  • 3. علوم ورزشی (کارشناسی پیوسته)

  • 4. مدیریت بازاریابی در ورزش (کارشناسی ارشد)


مشاهده اساتید هیأت علمی گروه تربیت بدنی

کانال تلگرام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر