فرم های تحصیلات تکمیلی

 

  فرم مجوز آزمون جامع دانشجویان دوره دکتری تخصصی

  فرم های لازم جهت دفاع از پروپوزال و رساله دکتری تخصصی new

  فرم های لازم جهت دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد new

  فرم تقاضای تسهیلات حمایتی برای پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

  نمودار گردش کـــار

  فرم پروپوزال

  فرم بانک اطلاعات پایان نامه (فرم ب)

  دستورالعمل نحوه نگارش پایان نامه

  نمونه فرمت اطلاع رسانی جلسه دفاعیه

  فرم آمادگی دفاع

  فرم بلامانع انجام اصلاحات از داور

  فرم تحویل نسخه های پایان نامه

  فرم انتخاب استاد مشاور 

  فرم تعهدنامه اصالت رساله پایان نامه

  نحوه نگارش مقاله مستخرج از پایان نامه

  فرم شرکت در جلسات دفاع از پایان نامه

سایت جستجو در ركورد اطلاعات علمی كشور (ایران داک)

سايت كدينگ پايان نامه هاي دانشگاه آزاد اسلامي


  فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه

  فرم ارزشیابی مدیریت پژوهش پایان نامه

  فرم ارائه مقــاله

  فرم درخواست ارزشیابی مقــالات علمی

  فرم عدم ارائه مقاله

  فرم تایید گزارش 3 ماهه رساله دانشجویان دوره کارشناسی ارشد

  فرم تایید گزارش 6 ماهه رساله دانشجویان دوره دکتری

کانال تلگرام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر