معاون توسعه مدیریت و منابع

شرح وظایف و اختیارات حوزه:

1- همکاری در تهیه وتنظیم بودجه ،پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه ها

2- سازماندهی فعالیتهای مدیریتهای زیر مجموعه وتقسیم کار بین آنان

3- نظارت برتهیه وتنظیم ترازنامه سالیانه

4- ابلاغ دستورالعملها وبخشنامه ها وضوابط مربوط به اموراداری ومالی

5-   همكاري با هيات رئيسه دانشگاه براي اجراي هر چه بهتر وظايف مربوط به واحدهاي ستادي دانشگاه

کانال تلگرام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر