معاون دانشجویی و فرهنگی

M Moghtadayi

نام و نام خانوادگی: مرتضی مقتدائي

رشته تحصیلی: دکتری علوم سیاسی


سابقه مدیریت:
رئیس دانشکده علوم انسانی واحد اهر
مدیر گروه معارف اسلامی واحد اهر
دبیر ستاد وحدت حوزه و دانشگاه
مسئول کانون بسیج اساتید شهرستان اهر

سوابق علمی: تألیف یک جلد کتاب و چاپ 2 مقاله

 

کانال تلگرام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر