بخشنامه های پژوهشی

 Download 7000 بخشنامه تشویق مقالات - تاریخ بروز رسانی 94/04/15 

Download 7000 بخشنامه فهرست كنفرانس هاي معتبر بين المللي خارج از كشور- تاریخ بروز رسانی 94/10/19

 Download 7000 بخشنامه نگارش و تدوين گزارش نهايي طرح هاي پژوهشي- تاریخ بروز رسانی 92/11/14

Download 7000 آيين نامه اعطاي پژوهانه(Grant) به اعضاء هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي- تاریخ بروز رسانی 92/11/14

Download 7000 نويسنده مقالات مستخرج از پايان نامه ها و رساله هاي تحصيلات تکميلي- تاریخ بروز رسانی 92/11/14

Download 7000 چگونگي ارزيابي پايان نامه هاي کارشناسي ارشد و دکتراي حرفه اي و رساله دکتراي تخصصي(phD)- تاریخ بروز رسانی 92/11/14

Download 7000 شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی - تاریخ بروز رسانی 92/11/08

Download 7000 آیین نامه پذیرش بدون آزمون فارغ التحصیلان ممتاز مقطع کارشناسی ارشد در مقطع دکترای تخصصی

Download 7000 آئین نامه جدید تشویق مقالات - تاریخ بروز رسانی 92/11/15 

Download 7000 متمم تشویق مقالات - تاریخ بروز رسانی 93/09/09 

Download 7000 آيين نامه طرح های پژوهشی

Download 7000 ضمیمه آئین نامه اجرای طرح های پژوهشی - فرم تعهد اجرای طرح

Download 7000 آئین نامه شرکت اعضا هیأت علمی در کارگاهها و دوره های کوتاه مدت

Download 7000 آئین نامه شرکت اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در کنفرانس بین المللی معتبر خارج از کشور

Download 7000 آئین نامه پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان در کنفرانسهای علمی داخل کشور

Download 7000 بخشنامه جدید حمایت از اختراعات

Download 7000 آیین نامه فرصت مطالعاتی داخل کشور برای اعضای هیأت علمی

Download 7000آئین نامه عضویت اعضای هیأت علمی و واحدهای دانشگاهی در انجمن های معتبر ملی و بین المللی

کانال تلگرام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر