فرم های پژوهشی


  نرم افزار های پژوهش 

  منشور و موازین اخلاق پژوهش (کتابچه منشور و موازین اخلاق در پژوهش)

  پرسشنامه انتخاب پژوهشگران برگزيده توسط دانشگاهها ومؤسسات پژوهشي

  فرم مشخصات صاحب اثر- انتشار كتاب new

  فرم شماره صفر (پیشنهاد طرح پژوهشی)

  فرم صورتجلسه گروه و دانشکده 

  فرم درخواست ارزشیابی مقــالات علمی

  فرم گزارش علمی شرکت در مجامع علمی و بین المللی خارج از کشور

  فرم درخواست مجوز و شرکت اعضای هیئت علمی در سمینارهای علمی خارج از کشور

  فرم درخواست شرکت در مجامع علمی داخلی

  فرم درخواست تشویق مقالات علمی (مجلات علمی)

  فرم تحویل مدارک لازم جهت تسویه حساب شرکت در همایش های خارج از کشور

  فرم درخواست آدرس ایمیل اکادمیک

  نحوه معرفی دانشگاه آزاد اسلامی در مقالات و سمینارها

 تشکیل تیم های تحقیقاتی

  اساسنامه انجمن های علمی، ادبی و هنری

  پرسشنامه طرح پژوهشی انجمن های علمی، ادبی و هنری

  فرم سخنرانی مربوط به نتایج طرح های پژوهشی

  تذکرات مهم در اجرای طرح های پژوهشی

  دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهايي طرح‌هاي پژوهشي

کانال تلگرام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر