header Farsi96

بخشنامه های تحصیلات تکمیلی

  بخشنامه عدم امکان دفاع پیش از موعد

  بخشنامه منشور و موازین اخلاق پژوهش (کتابچه منشور و موازین اخلاق در پژوهش)

  آئین نامه حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای و دکترای تخصصی 

Download 7000 بخشنامه نويسنده مقالات مستخرج از پايان نامه ها و رساله هاي تحصيلات تکميلي

Download 7000 چگونگي ارزيابي پايان نامه کارشناسي ارشد-دکتري و رساله دکتراي تخصصي(phD) با در نظر گرفتن امتيازهاي تشويقي براي دستاوردهاي پژوهشي

  آئین نامه مقالات مستخرج از پایان نامه

  نکات ضروری در خصوص نمره مقالات مستخرج از پایان نامه

کانال تلگرام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

طراحی و اجرا: شرکت فناوران اطلاعات وانا  www.vana.ir