دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

دفاعیه دانشکده علوم پایه

اطلاع رسانی جلسات دفاع دانشکده علوم پایه

عنــــوان پایان نامه
رشـــــته استاد راهنما دانشجو زمــــان
مقاسیه تاثیر داروی فلوکستین در ترکیب با گروه ویتامینهای B نظارت بر امور دارویی دکتر جلیل زاده کماندار شیخ زاده 95/1/23 ساعت 11
جداسازی و شمارش باسیلوس سرئوس در سالاد و سبزیجات بسته بندی شده میکروبیولوژی دکتر افشین جوادی مبارکه قادری 95/3/17 ساعت 15
بررسی تفاوت بیان ژن IGF2 در بافت های نرمال و سرطانی ژنتیک دکتر محمد رحمتی رکسانا وفافر 95/3/19 ساعت 10
بررسی اکتشافات ژئوشیمیایی شیرمردان به روش رسوبان آبراهه ای اکتشافات دکتر عطالو فرخ موسی زاده 95/3/27 ساعت 11
بررسی میزان هیستامین در تن ماهی سم شناسی دکتر جلیل زاده صدیقه گودرزی 95/4/12 ساعت 9:30
بررسی اثر ضد باکتریایی نانو ذرات مس برروی باکتری انتروکوکوس فکالیس در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی میکروبیولوژی دكتر شکری الناز سلیمی 95/4/28 ساعت 12
بررسی میزان خطاهای دارویی در پرستاران شاغل در بخشهای ارتوپدی نظارت بر امور دارویی دکتر قنبرزاده مهدی فلاح 95/4/30 ساعت 9
بررسی الگوی تجویز دارو توسط متخصصان اطفال در استان آذربایجان غربی نظارت بر امور دارویی دکتر شریفی هادی نیک خواه 95/5/5 ساعت 11
تجزیه زیستی ترکیبات الی با خاصیت سمی توسط باکتری های جدا شده از غرب کشور سم شناسی دکتر علیرضا دهناد سعیده قرطاسی 95/5/26 ساعت 10
بررسی ارتباط سطح سرمی انسولین با لپتین و آدیپونکتین در بیماران چاق و غیر چاق دیابتیک بیوشیمی دکتر ابوالفتحی مهدی پاکدل 95/7/7 ساعت 12
مقايسه الگوي اسيدهاي چرب بافت چربي Subdural و Subcutaneous در بيماران ديسكوپاتي بیوشیمی دکتر ابوالفتحی اسماعيل نگين فر 95/7/15 ساعت 14

کانال تلگرام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

طراحی و اجرا: شرکت فناوران اطلاعات وانا  www.vana.ir