رئیس واحد

 

 مشخصات:

نام: ابراهیم

نام خانوادگی: قربانی کلهر

تاریخ تولد: 1351/5/2

محل تولد: اهر

E.Ghorbani

میزان تحصیلات: دکتری

رشته: شیمی تجزیه

دانشگاه محل تدریس: دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

عنوان پایان نامه:

کارشناسی ارشد: ارائه روشهاي استخراج اسپكتروفتومتري براي اندازه‌گيري فلوئوريد در محدودة غلظتي ميكروگرم در ليتر(ppb) در آبهاي طبيعي

دکتری:اندازه‌گيري همزمان برخي تركيبات داروئي به روش كمومتري- سنتز واكنشگرهاي فلوئورسانس‌زاي جديد بمنظور كاربرد آنها در اندازه‌گيري برخي گونه‌هاي شيميايي

گروه آموزشی: شیمی

مرتبه علمی: دانشیار پایه 11

e_ghorbani@iau-ahar.ac.ir ارتباط با صندوق پست الکترونیک ریاست دانشگاه 

سوابق فرهنگی:

1- کسب رتبه دوم در بیستمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت در بخش کتبی رشته ترجمه انگلیسی قرآن کریم

2- کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع اصول تعلیم و تربیت سطح 3

3- کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع اندیشه سیاسی اسلام و مبانی انقلاب اسلامی سطح 1

4- طرح ضیافت اندیشه استادان با موضوع اخلاق علمی و حرفه ای و اندیشه سیاسی اسلام و مبانی انقلاب اسلامی

5- بیان اسرار عبودیت بامحوریت نماز

6- فرهنگ و رسانه و تاثیر آن بر اخلاق اساتید

7- تفسیر سوره فرقان

8- آموزش قرآن در خانه مرحله 1

9- آموزش قرآن در خانه مرحله 2

10- تربیت دینی-بارویکرد حجاب وعفاف

11- تفسیر سوره ملک

12- رسانه، فرهنگ و خانواده

13- شرکت در بیستمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت- بخش استادان (ترجمه انگلیسی قرآن کریم)

14- شرکت در هجدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن¬و عترت- بخش استادان (آشنائی با مفاهیم نهج البلاغه)

15- شرکت در نوزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت- بخش استادان (زندگانی چهارده معصوم)

16- شرکت در دوره آشنائی با قرآن: تفسیر سوره حمد،قدر، شمس(ویژه ماه مبارک رمضان)

17- شرکت در دوره جشنواره الکترونیکی پیشوای مرتضی، رشته کتابخوانی: جاذبه و دافعه علی(ع)

18- شرکت در دوره جشنواره الکترونیکی پیشوای مرتضی، رشته کتابخوانی: سیری درنهج البلاغه

19- شرکت در درس آشنائی با قرآن 5 از دوره تفسیر قرآن 14 جلدی استاد مطهری

20- شرکت در درس آشنائی با قرآن 6 از دوره تفسیر قرآن 14 جلدی استاد مطهری

21- شرکت در درس آشنائی با قرآن 7 از دوره11 تفسیر قرآن 14 جلدی استاد مطهری

22- شرکت در دوره مطالعاتی الکترونیکی آزادی معنوی (ویژه ماه مبارک رمضان)

23- شرکت در درس آشنائی با قرآن 11 از دوره تفسیر قرآن 14 جلدی استاد مطهری

24- کارگاه تفسیر سوره حمد

25- آشنائی با تفسیر سوره حجرات

26- مسابقه کتبی قران و عترت

27- تفسیر سوره حدید

سوابق تحصیلی:

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

نام دانشگاه

شهر

کشور

تاریخ اخذ مدرک

کارشناسی

شیمی کاربردی

بوعلی سینا-همدان

همدان

ایران

1375

کارشناسی ارشد

شیمی تجزیه

ارومیه

ارومیه

ایران

1378

دکتری

شیمی تجزیه

تبریز

تبریز

ایران

1384

سوابق خدمتی و اجرائی (مشاغل و مدت اشتغال) :

 1. 1.عضو هیئت علمی در دانشگاه پیام نور اردبیل از 1/9/1384 الی 31/6/1387 بمدت 32 ماه
 2. 2.مدیر پژوهشی و کارآفرینی پیام نور استان اردبیل
 3. 3.سرپرست آزمایشگاههای پیام نور استان اردبیل
 4. 4.مدیر آموزش نیروی انسانی استان اردبیل
 5. 5.عضو هیئت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی تبریز از 01/12/1387 تا کنون
 6. 6.عضو شورای پژوهشی گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز از تاریخ 1/10/92 تا تاریخ   1/10/93 بمدت یکسال
 7. 7.عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی تبریز از تاریخ 15/1/95 تا تاریخ 29/12/95 بمدت یکسال
 8. 8.عضو شورای آموزشی گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز از تاریخ 3/7/95 تا تاریخ   3/7/96 بمدت یکسال
 9. 9.عضو شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی تبریز از تاریخ 9/10/96 بمدت دو سال

سوابق پژوهشی:

الف- طرح های پژوهشی:

 1. 1.سنتز و شناسایی نانو لوله ی کربنی چند دیواره اصلاح شده با پلی (N- فنیل اتانول آمین) و کاربرد آن برای حذف و شناسایی مقادیر کم یون سرب در نمونه های غذایی و محیطی 1392، طرح تحقیقاتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
 2. 2.توسعه استفاده از کمی لومینسانس پتاسیم پرمنگنات برای اندازه گیری برخی آنیون هایF- ، N3 و EDTA در نمونه های زیست محیطی، 1394، طرح تحقیقاتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
 3. 3.اندازه گیری مس در مقادیر فوق آثار در نمونه های آبی با استفاده از میکرواستخراج بر اساس مایعات یونی و آشکارسازی به روش کمی لومینسانس1392، طرح تحقیقاتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
 4. 4.سنتز، شناسایی و کاربرد تجزیه­ای نانو ذرات پلیمر قالب یونی برای جداسازی و تعیین مقادیر کم یون­های پالادیوم با استفاده از دستگاه جذب اتمی شعله­ای، 1390، طرح تحقیقاتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
 5. 5.مدل­سازي رفتار فاز فشار بالاي سيستم دوتايي كربن دي اكسيد و 1-هگزيل 3-متيل ايميدازوليوم هگزافلوروفسفات بعنوان یک مایع یونی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی- 1393، طرح تحقیقاتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.

ب- مقالات چاپ شده در نشریات ومجلات ISI

 1. Application of Ion-Imprinted Polymer Nanoparticles for Selective Trace Determination of Palladium Ions in Food and Environmental Samples with the Aid of Experimental Design Methodology. Food Anal. Methods, 2015, 8, 1746-1757.
 2. Synthesis and Characterization of Modified Multiwall Carbon Nanotubes With Poly (N-Phenylethanolamine) and Their Application for Removal and Trace Detection of Lead Ions in Food and Environmental Samples. Food Anal. Methods, 2015, 8, 1326-1334.
 3. Modified Model-Based Rank Annihilation Factor Analysis to Quantitative Analysis of pH-Modulated Mixture Samples. Current Analytical Chemistry, 2014, 10, 552-564.
 4. Synthesis and application of a novel magnetic metal-organic framework nanocomposite for determination of Cd, Pb, and Zn in baby food samples. Canadian Journal of Chemistry, 2015, 93, 518–525.
 5. Determination of Hg(II) ions in sea food samples after extraction and preconcentration by a novel functionalized magnetic metal-organic framework nanocomposite. Journal of Separation Science, 2015, 38, 1179–1186.
 6. Determination of Copper in Water by Ionic Liquid Based Microextraction and Chemiluminescence Detection. Analytical Letters, 2014, 47, 1528-1540.
 7. Hollow fiber supported liquid phase microextraction combined with maltodextrin-modified capillary electrophoresis for determination of citalopram enantiomers in urine samples. Analytical Methods, 2015, 7, 2012-2019.
 8. An Fe3O4@SiO2@polypyrrole magnetic nanocomposite for the extraction and preconcentration of Cd(ii) and Ni(ii). Analytical Methods, 2015, 7, 313-320.
 9. Simultaneous Spectrophotometric Determination of Benzoic Acid, Sorbic Acid, and Ascorbic Acid Using a Net Analyte Signal-Based Method. Journal of AOAC International, 2009, 92, 1807-1814.
 10. Spectrofluorimetric Determination of Mercury(II) Using a New Bidentate Polyethylene Glycol Ligand (BPEG). Chemical Analysis, 2005, 50, 717-727.
 11. Simultaneous spectrofluorimetric and spectrophotometric determination of melatonin and pyridoxine in pharmaceutical preparations by multivariate calibration methods. Il Farmaco, 2005, 60 (5), 451-458.
 12. Spectrofluorimetric Determination of Cu2+ Using New Fluorogenic Reagent. Chinese Journal of Chemistry, 2005, 23, 160-165.
 13. Extraction–Spectrophotometric Method for Determination of Fluoride in the Range of Microgram per Liter in Natural Waters. Mikrochim Acta, 2001, 137, 169-171.
 14. Highly Sensitive Determination of Ethylenediaminetetraacetic Acid Using a Permanganate Chemiluminescence System Catalyzed by Gold Nanoparticles, Analytical Sciences 31, 751-756.
 15. A metal-organic framework nanocomposite made from functionalized magnetite nanoparticles and HKUST-1 (MOF-199) for preconcentration of Cd(II), Pb(II), and Ni(II), Microchim Acta , 2016, 183, 2639–2647.
 16. Yolk-Shell Fe3O4-Polyaniline Decorated Pd-Ni Nanoparticles with Enhanced Performance for Direct Formic Acid Fuel Cell, NANO: Brief Reports and Reviews, 2017, 12, 1750016 (11 pages).
 17. Solid phase extraction of heavy metal ions from agricultural samples with the aid of a novel functionalized magnetic metal–organic framework, RSC Advances, 2015, 5, 19884–19892.
 18. N-Propargylamines: versatile building blocks in the construction of thiazole cores, Beilstein J. Org. Chem. 2017, 13, 625–638.
 19. Synthesis and Application of a Novel Functionalized Magnetic MetalOrganic Framework Sorbent for Determination of Heavy Metal Ions in Fish Samples, Bull. Chem. Soc. Jpn. 2015, 88, 871–87.
 20. Determination of Hg(II) ions in sea food samples after extraction and preconcentration by novel Fe3O4@SiO2@polythiophene magnetic nanocomposite, Environ Monit Assess 2015, 187, 554-565.
 21. Eco-friendly synthesis of 3,4-dihydroquinoxalin-2-amine, diazepine-tetrazole and benzodiazepine-2-carboxamide derivatives with the aid of MCM-48/H5PW10V2O40, Applied Organometallic Chemistry ,2017,31, e3729.
 22. Determination of heavy metal ions in vegetable samples using a magnetic metal–organic framework nanocomposite sorbent, Food Additives & Contaminants: Part A, 2015, 32,725–736.
 23. Design and construction of ion-selective electrode based on a new Schiff base and its application in determination of copper(II) ions, Indian Journal of Chemistry, 2016, 55A, 51-56.
 24. Potassium permanganate–glutaraldehyde chemiluminescence system catalyzed by gold nanoprisms toward selective determination of fluoride, Luminescence, 2016, 31, 247–
 25. Platinum nanoparticles supported on polymeric ionic liquid functionalized magnetic silica: effective and reusable heterogeneous catalysts for the selective oxidation of alcohols in water, RSC Advances, 2016, 6, 106769–106777.
 26. Domino carbometalation/coupling reactions of Narylpropiolamides: a novel and promising synthetic strategy toward stereocontrolled preparation of highly substituted 3-methyleneindolinones, RSC Advances, 2017, 7, 19061–19072.
 27. N-Propargylic b-enaminocarbonyls: powerful and versatile building blocks in organic synthesis, RSC Advances, 2017,7, 13198–13211.
 28. Intramolecular cyclization of N-propargyl anilines: a new synthetic entry into highly substituted indoles, Journal of the Iranian Chemical Society, 2017, 14, 2339-2353.
 29. Environmentally friendly and highly efficient synthesis of benzoxazepine and malonamide derivatives using HPA/TPI‐Fe3O4 nanoparticles as recoverable catalyst in aqueous media, Applied Organometallic Chemistry, 2017, 31, e3603.
 30. Application of switchable solvent-based liquid phase microextraction for preconcentration and trace detection of cadmium ions in baby food samples, Journal of the Iranian Chemical Society, 2017, https://doi.org/10.1007/s13738-017-1249-z.
 31. Nanocomposite of ZIF-67 metal–organic framework with reduced graphene oxide nanosheets for high-performance supercapacitor applications, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2017, DOI 10.1007/s10854-017-7747-z.

ج- مقالات چاپ شده در نشریات ومجلاتISC:

 1. Ultra-Trace Determination of Copper and Silver in Environmental Samples by Using Ionic Liquid-Based Single Drop Microextraction-Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry. Journal of Chemical Health Risks, 2013, 3 (3), 29-42.
 2. Colorimetric Determination of Thioamide Drugs Based on the Surface Plasmon Resonance Band of Colloidal Silver Nanoparticles. Journal of Applied Chemistry, 2014, 8 (29), 1-6.
 3. Direct determination of ethanol in drinks based on fluorescence quenching of thioglycolicacid (TGA) capped cadmium sulfide (CdS) quantumdots (QDs). Journal of Environmental Treatment Techniques 2013, 1 (4), 213-216.
 4. Quantitative Analysis of Mixtures of Monoprotic Acids Applying Modified Model-Based Rank Annihilation Factor Analysis on Variation Matrices of Spectrophotometric Acid-Base Titration, Journal of Chemical Health Risks,2015, 5(2), 81–98.
 5. Fluorescence Quenching of CdS Quantum Dots and Its Application to Determination of Copper and Nickel Contamination in Well and Dam Water, Journal of Chemical Health Risks, 2015, 5(2), 145–154.

د- مقالات منتشر شده یا ارائه شده درسمینارهاوکنفرانسهای ملی و بینالمللی

تعداد 34 مورد

ه-استاد راهنما برای پایان نامه های خاتمه یافته دوره کارشناسی ارشد:

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

عنوان پایان نامه

1

علیرضا آرام

کاربرد نانو مواد در فرآیند فتوکاتالیستی برای اندازه گیری و تخریب برخی رنگهای صنعتی و غذایی

2

مونا الهیاری

اندازه­گیری اسپکتروفتومتری همزمان اسیدهای اسکوربیک، سوربیک و بنزوئیک در نمونه­ حقیقی بروش آنالیز فاکتوری کاهش مرتبه

3

علي شكيبايي نيري

اندازه گیری اسپکتروفتومتری همزمان ثابت های تفکیک مرحله ای و غلظت اسید دوپروتونه توسط آنالیز فاکتوری کاهش مرتبه

4

ليلا عالمي پروين

بررسی روابط کمی ساختار – فعالیت آزول ها بعنوان عوامل بازدارنده خوردگی مس

5

پريا كاظم زاده

مطالعه روابط کمی ساختار-فعّالیت تخریب فتوکاتالیزی برخی رنگ های آلی

6

ژاله كرم نژادي اذر

پیشگویی کشش سطحی مایعات یونی با استفاده از روش روابط کمی ساختار-فعالیت

7

مهديه كوچك بيگي

بررسی روابط کمی ساختار- فعالیت استخراج برخی از مشتقات بنزن از محیط های آلی توسط مایعات یونی

8

بهبود مديري قره ورن

پیشگویی pK امین ها بااستفاده ازروابط کمی ساختار- فعالیت

9

اورن صباغدهخوارقاني

اندازه گيري اسپكتروفتومتري همزمان ثابت تفكيك وغلظت اسيد دو پروتونه توسط اجراي آناليز فاكتوري كاهش مرتبه بر روي ماتريس تغيير

10

امين نويدي

تخمین ضریب شکست مایعات یونی با استفاده از روابط کمی ساختار - فعالیت

11

مهسا ولادي

اندازه گيري اسپكتروفتومتري همزمان ثابت تفكيك و غلظت اسيد تك پروتونه توسط اجراي آناليز فاكتوري كاهش مرتبه بر روي ماتريس تغيير

12

شمسي ابراهيمي

مدل سازی روابط کمی ساختار فعالیت بازدارنده خوردگی برای خوردگی عنصر آلومینیوم

13

سعيد اسماعيل زاده        

اندازه گیری رانیتیدین توسط الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده به وسیله نانولوله های دوپه شده با مهره های مغناطیسی

14

نعيمه صفايي كجابادي    

پیشگویی میزان سمیت مشتقات بنزن با استفاده از روابط کمی ساختار -فعالیت

15

آذر سرداري تكمه داش   

مطالعه روابط کمی ساختار - فعالیت تخریب فتوکاتالیزی برخی از آنتی بیوتیکها

16

فاطمه سيادتي

پيش بيني دماي تخريب حرارتي مايعات يوني بتوسط روابط كمي ساختار فعاليت

17

نيلوفر حيدري پارام

روش آنالیز فاکتوری کاهش مرتبه برای مطالعه اسپکتروفتومتری واکنش اسید تک پروتونه

18

صنم سردار ملي

روش آنالیز فاکتوری کاهش مرتبه برای مطالعه اسپکتروفتومتری واکنش اسید دوپروتونه

19

احسان نوزاد الياس آباد

پيشگويي هدايت الكتريكي مايعات يوني با استفاده از روش روابط کمی ساختار-فعاليت

20

عارفه ثوابی

اندازه گیری همزمان برخی کاتیونها در نمونه های حقیقی بتوسط میکرواستخراج کوپل شده با طیف بینی ماورابنفش مرئی و کمومتریکس

21

احد قنبرپورمقدم

تشخیص زودرس ابتلا به تومور مغزی استروسیتوما با استفاده از داده های تجزیه¬ای توسط شبکه عصبی مصنوعی

22

محمد آقاجانی

جداسازی و حذف رنگ های آزو با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی تیتانیوم اکسید اصلاح شده با نانو لوله های کربنی

23

فرزاد فرجی حصار

کاربرد نانو ذرات اصلاح شده با ZnO برای اندازه گیری، حذف و تخریب برخی ترکیبات رنگی آلی در پساب صنایع نساجی

24

فرهاد کریمی وزنه

کاربرد ذرات کوانتوم دات برای اندازه گیری بیلیروبین در نمونه های حقیقی

و-استاد راهنمای پایان نامه­ های کارشناسی ارشد (در دست راهنمائی)

ردیف

نام ونام خانوادگی دانشجو

عنوان پایان نامه

1

مریم رودابه

تخریب و حذف رنگینه های آلی توسط فرایند فتوفنتون با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده

2

صابر شاهی تپه صارمی

استخراج فاز جامد برپایه نانو لوله های کربنی چند دیواره­ای مغناطیسی شده برای پیش تغلیظ برخی ترکیبات شیمیائی در نمونه های حقیقی

3

زینب مرادقلی

مدل سازی تخریب فتوکاتالیزی برخی رنگینه های آلی در حضور نانو ذرات توسط شبکه عصبی مصنوعی

4

کمال نصرالهی پیرلری

نانوذرات مغناطیسی اصلاح شده به عنوان فازجامد برای استخراج‌، آماده سازی، پیش تغلیظ و آنالیز مقادیرکم برخی داروها در نمونه های بیولوژیکی

ح- استاد راهنمای پایان نامه ­های دکتری (در دست راهنمائی)

ردیف

نام ونام خانوادگی دانشجو

عنوان پایان نامه

1

علی حسن زاده

تصویب پروپوزال

2

الهام کریم نیا

تصویب پروپوزال

3

اورن صباغدهخوارقاني

در مرحله نوشتن پروپوزال

ط- استادمشاور پایان نامه ­های دکتری (در دست راهنمائی)

یک مورد

ی- استادمشاور برای پایان نامه های خاتمه یافته دوره کارشناسی ارشد:

بیش از 15 مورد

ک- کسب رتبه در جشنواره های ملی و بین المللی مرتبط با حوزه تخصصی

پژوهشگر برتر واحد تبریز در سال 1394

ل- داوری مقالات علمی ISI خارجی و علمی پژوهشی

25 مورد

م-ویراستار علمی کتاب

1 مورد

ن- ارزیابی، داوری ونظارت بر فعالیتهای پژوهشی، فناوری و نوآوری

3 مورد

س- راهنمایی و مدیریت پروژه کارشناسی

13 مورد

ع- شرکت در کارکاههای آموزشی کمومتریکس ایران

6 مورد

سوابق آموزشی و تدریس:

الف- تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

ردیف

نام درس

مقطع

مدت تدریس

1

تحلیل آماری نتایج

دکتری

3 سال

2

مباحث نوین در شیمی تجزیه

دکتری

3 سال

3

شیمی تجزیه پیشرفته

کارشناسی ارشد

7 سال

4

مباحث نوین در شیمی تجزیه

کارشناسی ارشد

7 سال

5

شناسائي و تعيين ساختار نانو مواد

کارشناسی ارشد

6 سال

6

شیمی تجزیه 1

کارشناسی

9 سال

7

شیمی تجزیه 2

کارشناسی

9 سال

8

شیمی تجزیه دستگاهی

کارشناسی

9 سال

9

آزمایشگاه شیمی تجزیه 1

کارشناسی

9 سال

10

آزمایشگاه شیمی تجزیه 2

کارشناسی

9 سال

11

شیمی عمومی 1

کارشناسی

9 سال

12

شیمی عمومی 2

کارشناسی

9 سال

13

شیمی عمومی علوم تجربی معلمان

کارشناسی

3 سال

14

شیمی عمومی مهندسی کشاورزی

کارشناسی

3 سال

15

آزمایشگاه شیمی عمومی علوم آزمایشگاهی

کارشناسی

3 سال

16

آزمایشگاه شیمی عمومی 1

کارشناسی

9 سال

17

آزمایشگاه شیمی عمومی 1

کارشناسی

9 سال

18

شیمی تجزیه صنایع غذائی

کارشناسی

9 سال

19

شیمی تجزیه مهندسی شیمی

کارشناسی

9 سال

20

شیمی تجزیه و آزمایشگاه علوم تجربی معلمان

کارشناسی

3 سال

ب - تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل

ردیف

نام درس

مقطع

مدت تدریس

1

شیمی تجزیه پیشرفته

کارشناسی ارشد

نیم سال

2

شیمی تجزیه 1

کارشناسی

نیم سال

3

آزمایشگاه شیمی تجزیه 1

کارشناسی

نیم سال

4

آزمایشگاه شیمی تجزیه 2

کارشناسی

نیم سال

5

مباحثی از شیمی تجزیه معلمان

کارشناسی

نیم سال

ج - تدریس در دانشگاه پیام نور اردبیل

ردیف

نام درس

مقطع

مدت تدریس

1

شیمی تجزیه 1

کارشناسی

3 سال

2

شیمی تجزیه 2

کارشناسی

3 سال

3

شیمی تجزیه دستگاهی

کارشناسی

3 سال

4

آزمایشگاه شیمی تجزیه 1

کارشناسی

3 سال

5

آزمایشگاه شیمی تجزیه 2

کارشناسی

3 سال

6

آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی

کارشناسی

3 سال

7

شیمی تجزیه پیشرفته

کارشناسی ارشد

1 سال

8

مباحث نوین در شیمی

کارشناسی ارشد

1 سال

عضو هیئت ممتحن آزمون جامع دکتری رشته شیمی تجزیه

3 مورد

عضو هیئت ممتحن دفاع از پروپوزال دکتری رشته شیمی تجزیه

1 مورد

تدریس کارگاه دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

تدریس کارگاه آموزشی شبکه های عصبی مصنوعی بمدت 16 ساعت در واحد تبریز

شرکت در کارگاههای آموزشی

1-       دوره آموزشی استاندارد ملی ایران شماره 5

2-       شیوه تولید و چاپ مقالات در ISI

3-       مقدمات نیاز سنجی آموزشی

4-       مدیریت اطلاعات با نرم افزار Endnote

5-       مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسی

6-       آشنائی با آمار و نرم افزار SPSS پیشرفته

7-       ویندوز XP

8-      آشنائی با آمار و نرم افزار SPSS مقدماتی

9-      دوره آموزشی پایگاه داده آنلاین Cabi

10-  پنجمین کارگاه آموزشی کمومتریکس ایران با عنوان Rank Annihilation Based Methods

11-  ششمین کارگاه آموزشی کمومتریکس ایران با عنوان Model Based Chemical Analysis    

12-  هفتمین کارگاه آموزشی کمومتریکس ایران با عنوان Model Free Chemical Analysis      

13-  هشتمین کارگاه آموزشی کمومتریکس ایران با عنوان Quantitative Structure Activity Relationship  

14-  دهمین کارگاه آموزشی کمومتریکس ایران با عنوان     Hard-Soft Modeling

15-  دوازدهمین کارگاه آموزشی کمومتریکس ایران با عنوان   Microscopic Structure of Bilinear Chemical Data

16-  کارگاه آموزشی برازش داده های شیمیائی