معاون اداری و مالی

آقاي عليرضا نصيرپور، متولد شهرستان اهر، کارشناس ارشد حسابداري و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي اهر از سال 1391 بعنوان معاون اداري و مالي اين واحد همكاري مي نمايند.

سوابق اجرايي و آموزشي:

معاون اداري مالي واحد اهر در سال 85-86
مدير گروه رشته حسابداري دانشگاه هاي آزاد اسلامي واحد اهر
مدير گروه رشته حسابداري دانشگاه هاي آزاد اسلامي واحد ورزقان
مدرس دنشگاه هاي پيام نور، جامع علمي و کاربردي
مدرس دوره هاي آموزش ضمن خدمت ادارات و نهادها

سوابق پژوهشي:

تأليف دو عنوان کتاب در رشته حسابداري
فعاليت در حوزه حسابرسي
ارائه چندين مقاله بين المللي و ملي و مجلات معتبر
فعالیتهای امور اداری و مالی:

    آماده سازی ساختمان ها از جهت بررسی مسائل تأسیساتی – عمرانی – و ....
    لیست برداری کلیه اموال طبق شماره اموال آن
    پارتیشن بندی اتاقها
    نصب 20 عدد برد جهت گروههای آموزشی در طبقات دانشگاه
    رسیدگی و کنترل حضور و غیاب کارکنان
    بررسی و رسیدگی به مسائل و مشکلات اداری و مالی کارکنان و استادان و دانشجویان
    پیگیری و پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و استادان
    تهیه لیست ملزومات جهت بودجه مناسب برای خرید
    استعلام وسایل مورد نیاز و خرید وسایل از شرکتها و مراکز خرید
    تهیه ملزومات به طور هفتگی از امور بازرگانی
    رسیدگی مستمر به نظافت دفاتر کلاسها و سایر قسمتها
    بررسی مشکلات تعمیراتی ساختمان و گزارش آن به حوزه معاونت عمرانی
    رسیدگی به وضع روشنایی کلاسهای ساختمانها
    زیبا سازی سالنها و دفاتر
    نصب در شیشه ای در بین فضای کتابخانه و سالن مطالعه
    نقل و انتقال وسائل اسقاطی به اداره اموال دانشکده
    حسابداری اموال و بررسی و کنترل اموال دانشکده
    حسابداری انبار، انبارگردانی و تهیه لیست ورود و خروج و سایل انبار
    مراجعه روزانه به ساختمان اداری و آموزشی جهت ارسال و دریافت نامه ها
    ثبت نامه های رسیده اداری و ابلاغ آنها به قسمتهای مختلف
    ثبت فیش دانشجو از ترم اول تا آخر سال تحصیلی
    ثبت تخفیف دانشجو از ترم اول تا آخر سال تحصیلی
    ثبت وام دانشجو از ترم اول تا آخر سال تحصیلی
    تقسیط و ثبت چکهای گرفته شده در هر ترم
    جلوگیری از ثبت نام دانشجویانی که وام چک خود را پرداخت نکرده اند
    بایگانی مالی در دانشگاه

آیین نامه و بخشنامه ها

    شهریه دانشجویانیکه ثبت نام و انتخاب واحد می کنند و مشغول به تحصیل می شوند بر اساس سال ورود آنها محاسبه خواهد شد.
    شهریه بر مبنای ثابت و متغیر محاسبه خواهد شد که شهریه ثابت بر اساس رشته و شهریه متغیر طبق واحدهای نظری و عملی عمومی، پایه، اصلی، تخصصی و کلینیکی محاسبه می شود.
    شهریه متغیر هر سال یکبار (ترم اول هر سال) بر اساس مصوب سازمان مرکزی افزایش می یابد.
    شهریه ترم اول دانشجو بصورت علی الحساب خواهد بود.
    دانشجویان موظف هستند هر ترم شهریه خود را در موعد مقرر بصورت کامل پرداخت نمایند.
    شهریه باید به شماره حساب 5700 بانک ملی واریز گردد.
    فیش پرداختی دانشجو باید بدون قلم خوردگی باشد بخصوص درقسمت مشخصات
    پذیرفته شدگانی که بعلت عدم ارائه مدرک تحصیلی (نداشتن دیپلم) نتوانند انتخاب واحد نمایند. ملزم به پرداخت شهریه ثابت خواهند بود. چنانکه (حداکثر دو نیمسال) موفق به ارائه مدرک خود نشوند طبق دستورالعمل موجود با ورودیهای سال بعد شهریه آنها محاسبه خواهد شد.
    چنانچه دانشجو بیش از 2 درس خود را حذف نماید، ملزم به پرداخت 20 درصد جریمه هزینه واحدهای درسی خواهد بود.
    چنانچه دانشجو بعد از مدت زمان حذف و اضافه نسبت به حذف ترم اقدام نماید و یا نتواند در امتحانات پایان ترم شرکت کند (حذف ترم)، شهریه واریزی اعم از ثابت و متغیر به ایشان مسترد نخواهد شد.
    دانشجویانیکه از مرخصی تحصیلی استفاده می نمایند ملزم به پرداخت شهریه ثابت خواهند بود.
    دانشجویانیکه از مرخصی بابت ماموریت خارج از کشور کارکنان دولت (با تصویب سازمان مرکزی) استفاده می کنند باید شهریه ثابت را پرداخت نمایند.
    طبق آخرین دستورالعمل موجود در امور مالی دانشجویانی که واحدهای درسی آنها معادلسازی می شود از پرداخت هزینه معادلسازی معاف هستند.
    چنانچه دانشجو در ترم تابستان انتخاب واحد نماید ملزم به پرداخت نصف شهریه ثابت است.
    دانشجویانی که بعد از چند ترم از ادامه تحصیل منصرف می شوند هزینه انصراف آنها طبق دستورالعملهای صادره از سازمان مرکزی خواهد بود.
    طبق دستورالعمل دانشجویانی که برای اولین بار دروس آموزش قرآن و وصایا را انتخاب نمایند از پرداخت شهریه معاف هستند ولی چنانچه موفق به گذراندن دروس مذکور به هر دلیل نشوند ملزم به پرداخت شهریه می باشند.
    دانشجو معلمان، در ترم تابستان چنانچه از مرخصی تحصیلی استفاده کنند نصف شهریه ثابت را پرداخت می نمایند و اگر در ترم تابستان تا 8 واحد درسی را انتخاب کنند نصف شهریه ثابت را باید بپردازند.
    هزینه بیمه دانشجویی هر سال یکبار اخذ خواهد شد.
    دانشجویانی که مجاز به استفاده از کلاسهای درسی می باشند که فرم انتخاب واحد آنها ممهور به مهر امور مالی باشد.
    دانشجویان پس از انتخاب واحد و جهت قطعی شدن ثبت نام باید به نماینده امور مالی مستقر در دانشکده جهت تایید فرمهای انتخاب واحد مراجعه نمایند.

شرایط اعطا وام

به منظور اجرای اهداف ارزشمند دانشگاه آزاد اسلامی و جهت ايجاد تسهيلات و امکانات مالی برای بهبود شرايط تحصيلی دانشجويان گرامی، بدينوسيله صندوق رفاه دانشجویان اقدام به اعطای انواع وام ها می نماید.
شرايط و نحوه اعطای تسهيلات صندوق رفاه دانشجويان
وامهای صندوق رفاه عبارتند از: وام شهريه (كوتاه مدت و ميان مدت)، وام ازدواج ...
وام كوتاه مدت: دانشجويان متقاضی از نيمه دوم خرداد ماه هرسال برای نيمسال اول و نيمه دوم آذرماه برای نيمسال دوم به اموردانشجويی دانشگاه مراجعه كرده و فرم درخواست وام را به انضمام اطلاعات مربوط به مبالغ وام، مدارك مورد نياز ونحوه تكميل فرم، دريافت نموده وپس از تكميل فرم را به همراه مدارك به اموردانشجويی عودت ميدهند. مدارك فوق از طريق اموردانشجويی به صندوق رفاه ارسال و برای دانشجويان حواله وام صادر ميگردد. دانشجويان پس از انتخاب واحد به صندوق رفاه دانشجويان مراجعه و حواله خود را دريافت مينمايند و پس از واريز تفاوت شهريه، ثبت نام توسط امورمالی دانشگاه انجام می شود. زمــان بــازپــرداخـت وام 4 ماه ميباشد و دانشجو می بايست تا پايان ترم تسويه حساب نمايد.
وام ميــان مـــدت: دانشجويان فرم درخواست را از طريق امور دانشجويی دانشگاه دريافت و پس از تكميل و كسب موافقت رياست دانشگاه به امور دانشجویی مراجعه و پس از ثبت نام و تائيد وام به صندوق رفاه دانشجويان معرفی ميگردند. اين وام توسط بانـــك ملت بصــورت حـــواله پرداخت بــرای دانشجويـــان دفترچــه واريز اقســاط صادر ميگردد. زمــان بازپـرداخت وام 12 ماه ميبــاشد. تضمين بازپرداخت وام ميان مــدت تــوسط بــانــك مـلت دريـافت ميگردد وضـامن ميبايست كارمند رسمـــي و يا بازنشستــه دولت باشد.
مبالغ وام پرداختی توسـط صندوق رفـاه و بانك ملت يكسـان بوده و فقط زمان بازپرداخت متفـاوت می باشد. به عبارتی صندوق رفاه و يا بانك ملت قسمتی ازشهريه دانشجو را پرداخت می نمايد و دانشجو موظف است وام را تسويه نمايد.
به دانشجويانی كه بيش از يك ترم مشروط باشند، وروديهای جديد (ترم اول)، دانشجويان ميهمان و دانشجويانيكه از مرخصی تحصيلی استفاده مينمايند، وام تعلق نميگيرد.
وام ازدواج و وام مسكن: دانشجويان جهت اخذ فرم و كسب اطلاعات در خصوص مبالغ وام و مدارك مورد نياز، به امور دانشجويی مراجعه و فرم تكميل شده را به همراه مدارك مورد نياز به امور دانشجویی تحويل ميدهند.
زمان بازپرداخت وام 12 ماه ميباشد . پرداخت وام از طريق چك در وجه دانشجو ميباشد.
به دانشجويانيكه ترم آخر ميباشند، بيش از يك ترم مشروط هستند و يا طبق سند، يكسال از تاريخ ثبت ازدواج گذشته باشد (برای متقاضيان وام ازدواج) وام تعلق نميگيرد.

دستورالعمل و شرایط اهدای وام بلندمدت:
پیرو بخشنامه شماره 16/48240 مورخ 86/02/27 ریاست عالیه دانشگاه در خصوص تسهیل در امر برخورداری از وام بلندمدت، دانشجویان می توانند با توجه به شرایط زیر از تسهیلات وام بلندمدت با بازپرداخت بعد از فراغت از تحصیل استفاده نمایند.
دانشجویان مستعد کم بضاعت در صورت تصویب کمیته تا 100 درصد شهریه.
دانشجویان ممتاز که فاقد استطاعت مالی باشند از بدو ورود به دانشگاه.
دانشجویانیکه با استفاده از ماده 55 آموزشی کمتر از 12 واحد انتخاب کرده اند.
دانشجویان میهمان می توانند از تسهیلات صندوق رفاه واحد مقصد استفاده نمایند.
دانشجویانیکه مشروط شده اند، در صورتیکه از لحاظ قانونی منعی برای ادامه تحصیل نداشته باشند.
دانشجویانیکه بابت شهریه ترمهای قبل بدهکار می باشند.
مدارک مورد نياز جهت دريافت وام قرض الحسنه بلند مدت:
تکميل درخواست تسهيلات وام قرض الحسنه بلند مدت.
ارائه يک فقـره چک يا سـفته بـدون تاريخ و در وجه دانشگاه آزاد اسلامی اهــر که می بايست 20% بيشتر از مبلغ وام مصوب باشد. ضمناً از قلم خوردگي و نوشتن کلمات اضافی در متن چک يا سفته جداً خودداری نمائيد.
سفته بايد توسط وام گيرنده و در حضور مدیر دانشجوئی واحد اهر امضاء شود.
پشت چک يا سفته نيز بايستی توسط ضامن معتبر و واجد شرايط (کارمند رسمی دولت يا کاسب با جواز کسب معتبر) امضاء شود.

امضاء ضامن به يکی از روشهای زير گواهی گردد:
- درصورتی که ضامن کارمند رسمی دولت باشد امضاء وی توسط اداره متبوع گواهی شود.
- امضاء ضامن توسط دفتر خانه اسناد رسمی و در فرم جداگانه ای گواهی شود.
ارائه فتوکپی کارت دانشجويی
ارائه فتوکپی از کارت ملی / شناسنامه /کارت شناسائی معتبر ضامن .
ارائه فتوکپی جواز کسب معتبر ضامن که توسط دفترخانه اسناد رسمی برابر با اصل گرديده باشد (در صورتی که کاسب ضامن باشد).
ارائه گواهی تعهد حقوقی و آخرين رسيد بانکی واريز حقوق ماهيانه (در صورتی که ضامن کارمند رسمی دولت باشد).
توضيح ضروری: دانشجويان متقاضی توجه فرمايند که مدارک مربوطه را حتماً بايستی قبل از زمان حذف و اضافه نيمسال اول تحصيلی 87-86 به اداره صندوق رفاه دانشجويان تحويل نمايند.
دانشجویان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به امور دانشجویی دانشگاه و یا امور مالی مراجعه نمایند.