معاونت پژوهش و فناوری

معاونت پژوهش و فناوری

Shokriنام و نام خانوادگی: عباسعلی شکری

مرتبه علمی: استادیار پایه 16
رشته تحصیلی: ریاضی محض- گرایش آنالیز


سوابق پژوهشی:
مقالات چاپ شده

1) وجود جوابهای تناوبی برای معادلات دیفرانسیل غیر خطی از مرتبه سوم. دومین کنفرانس بین المللی ریاضیات کاربردی، دانشگاه علم وصنعت ایران.

2) وجود جواب و جواب مثبت برای معادلات دیفرانسیل غیر خطی از مرتبه چهار با مشتق دوم. ششمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی، مرکزتحصیلات تکمیلی درعلوم پایه زنجان.

3) شرایط کافی برای وجود و عدم وجود جواب مثبت برای معادلات دیفرانسیل معمولی مرتبه چهار. هفتمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی، دانشگاه تبریز.

4) قضیه ای برای نگاشت های مجانبا" انقباضی در حالت میانی. سی وهفتمین کنفرانس بین المللی ریاضی ایران، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.

5) مشخص کردن بعضی فضاهای عملگرها با استفاده از عملگرهای الحاقی وابسته. سی وهفتمین کنفرانس بین المللی ریاضی ایران، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.

6) تعیین برخی زیرمجموعه های چگال جبرهای عملگرهای برداری مقدار پیوسته، نهمین سمینار دو سالانه هندسه و توپولوژی، دانشگاه مراغه.

7) میانگین پذیری(ضعیف) برخی جبرهای عملگرهایبرداری مقدار، نهمین سمینار دو سالانه هندسه و توپولوژی، دانشگاه مراغه.

Existence and stability of bounded Invertibility of perturbed operators on Banach spaces. Advances in Applied Mathematical Analysis , Vo. 2 ,No. 2 , 2007 , pp. 127-130 (8
On the vector-valued α-Lipschitz algebras. The 18thseminar on Mathematical Analysis and its Applications , 15-16 April , 2009 , pp.281-284 (9
Amenability and weak amenability of Lipschitz operator algebras. ACTA Universitatis Apulensis , No. 18 , 2009 , pp. 87-96 (10
On the Lipschitz operator algebras. Archivum Mathematicum (BRNO) , Tomus 45 , 2009 , 213-222 (11
Homomorphisms of certain α-Lipschitz operator algebras. ACTA Universitatis Apulensis , No. 27 , 2011 , pp. 13-9 (12
Inversion of regular and singular perturbed Matrices. ACTA Universitatis Apulensis , No. 27 , 2011 , pp.99 -108 (13
Boundaries and peak points for α-Lipschitz operator algebras. ACTA Universitatis Apulensis , No. 28 , 2011 , pp.317 -322 (14
Maximal Ideal space of certain α-Lipschitz operator algebras. Journal of Mathematics and Applications , No. 35 , 2012 , pp. 141-147 (15
New Iterative method for solving of under determined linear equations system. ACTA Universitatis Apulensis , No. 30 , 2012 , pp.189 -196   (16
The new class of implicit L-stable hybrid obrechkoff method for the numerical solution of first order initial value problems
(17
The structure of Maximal Ideal space of certain Banach algebras of vector-valued functions. Kyugpook Math. J. 54, 2014 , pp. 189-195 (18
Trigonometrically fitted two-step obrechkoff methods for the numerical solution of periodic initial value problems  (19
A Sandwich Theorem on the Φ-Like Functions Involving Operator. ACTA Universitatis Apulensis , No. 43, 2015 , pp.65 -77  (20
Positive solutions of third-order ordinary differential. The 6th Seminar on Numerical Analysis and its Applications, 20-21 July 2016  (21
SECOND DUAL SPACE OF LITTLE α-LIPSCHITZ VECTOR-VALUED OPERATOR ALGEBRAS, Sahand Communications in Mathematical Analysis (SCMA), In press  (22

طرح های پژوهشی خاتمه یافته:

1)  بررسی معکوس پذیری ماتریس های آشوبناک تکین و ارائه ی روشی نوین در زمینه کاربرد سیمپلکس مجانبی

2)  مرزها و نقاط پیک جبرهای عملگرهای برداری-مقدارα-لیپشیتس


جوایز:

دریافت لوح سپاس فعال پژوهشی(پژوهشگر نمونه)سال 93 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

انتخاب به عنوان استاد نمونه در اردیبهشت سال 94 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

دریافت لوح تقدیر از مسابقات سراسری قرآن و عترت در رشته "آشنایی با نهج البلاغه" سال 93

دریافت لوح تقدیر از مسابقات سراسری قرآن و عترت در رشته "ترجمه و تفسیر قرآن کریم" سال 94


موضوع پایان نامه ها:

استاد راهنما برای پایان نامه های کارشناسی ارشد:  32  نفر

استادمشاور برای پایان نامه های کارشناسی ارشد:   11 نفر

استاد داور برای پایان نامه های کارشناسی ارشد:   8  نفر


سوابق آموزشی:

کارشناسی: ریاضی محض، دانشگاه تبریز، 1376

کارشناسی ارشد: ریاضی محض، گرایش معادلات دیفرانسیل، مرکز تحصیلات تکمیلی درعلوم پایه زنجان، 1378

دکتری تخصصی: ریاضی محض، گرایش آنالیز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران، 1388

تدریس در:

کاردانی وکارشناسی: از مهر سال 78 تا کنون(ادامه دارد)

کارشناسی ارشد: از مهر سال 88 تا کنون(ادامه دارد)

دکترای تخصصی: از مهر سال 93 تا مهر 95


سوابق اجرائی:

1)  مشاور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر از 93/7/1  تا کنون (ادامه دارد)

2)  مدیر گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر از 5/1/ 93 تا  95/5/1

3)  عضو شورای پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر از 95/3/3  تا کنون (ادامه دارد)


 دوره ها و کارگاه های آموزشی:

1)   آمار مقدماتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

2)   ترتیل خوانی و تجوید قرآن کریم،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

3)   الگوهای یاد دهی و یادگیری گروهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان

4)  الگوهای برنامه ریزی و تدوین طرح درس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان

5)  ارزشیابی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان

6)  روانشناسی یادگیری و آموزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان

7)  اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان

8)  آشنایی با آیین نامه های آموزشی و پژوهشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان

9)  کاربرد های فن آوری اطلاعات در تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان

10)  انگیزش و یاددهی اثربخش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان

11)  آشنایی با روانشناسی تحول، دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان

12)  گفتمان دفاع مقدس، مناطق عملیاتی دفاع مقدس جنوب

13)  تدوین طرح درس و روش های تدریس، موسسه آموزش عالی سراج تبریز

14)  روش های ارزشیابی پبشرفت تحصیلی، موسسه آموزش عالی سراج تبریز

15)  اصول تعلیم و تربیت اسلامی، دانشگاه تبریز

16)  آشنایی با قوانین و آیین نامه های پژوهشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

17)  آشنایی با شیوه های تولید و چاپ مقاله، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

18) کارگاه جریان شناسی سلفی گر معاصر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

19) کارگاه حمایت از ایده های کارآفرین و دانش بنیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

20)  کارگاه تهیه BP و امکان سنجی طرح های دانش بنیان و سرمایه گذاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

21) کارگاه آموزش اصول کلی سیستم های هامیلتونی، دانشگاه مراغه

22) کارگاه آموزشی گروههای تبدیل توپولوژیک، دانشگاه مراغه

23) کارگاه آموزشی مبانی هندسه فینسلری، دانشگاه مراغه

24) نقش هندسه در طراحی و معماری، دانشگاه مراغه

25) آموزش نرم افزار زی پرشین، دانشگاه مراغه

26) آموزش هندسه به کمک نرم افزار متلب، دانشگاه مراغه

27) کارگاه آموزشی نرم افزار هندسی جئو جبرا، دانشگاه مراغه

28) کارگاه آموزشی نظریه گره ها، دانشگاه مراغه