معاون آموزشی

معاون آموزشی

M Advayدکتر مهران ادوای در سال 1357 در شهر تبریز به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و راهنمایی و متوسطه خود را به در تبریز به اتمام رساند. پس از اخذ دیپلم در رشته علوم تجربی در سال 1376 تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته زمین شناسی در دانشگاه تبریز شروع کرد و درسالهای 83 و 88 موفق به اخذ درجه کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی در گرایش پترولوژی شد. ازسال 1385 رسماً به عنوان عضو هیات علمی تمام وقت همکاری خود را با دانشگاه آزاد واحد اهر شروع کرد. در طول این مدت تدریس در گروه های زمین شناسی و معدن و عمران و راهنمایی و مشاوره بیش از سی پایان نامه و 10 مقاله ISI، علمی پژوهشی و کنفرانس در کارنامه علمی پژوهشی ایشان وجود دارد. در حال حاضر استادیار پایه 7 واحد اهرمی باشد. از سوابق اجرایی ایشان می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

ا- مدیر پژوهش و فناوری واحد 1393-1391

2- عضو شورای پژهشی واحد اهر 1393-1391

3- دبیر شورای پژوهشی واحد اهر 1393-1391

4- عضو شورای تحصیلات تکمیلی 1393-1391

5 - دبیر شورای تحصیلات تکمیلی 1393-1391

6- عضو شورای برنامه ریزی آموزشی از سال 91 تاکنون

7- عضو کمیته ارتباط با صنعت و جامعه واحد اهر 1393-1391

8- دبیر علمی کنفرانس زمین شناسی و زلزله 1392

9-عضو کمیته اجرایی همایش ملی افق های نوین در آموزش و ادبیات انگلیسی 1392


کارنامه فعالیت:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر با داشتن 130 رشته در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا مسئولیت آموزش و تعلیـم و تربیـت بیش از 10800 نفر دانشـجو را در دانشـکده های فنی مهنـدسی، علوم پایه و علوم انسانی واحد اهر به عهده دارد. این واحد از تجربیات ارزشمند علمی و تحقیقی بیش از 600 نفر هیأت علمی تمام وقت، نیمه وقت و حق التدریس بهره مند است که از این تعداد 15 نفر با مرتبه استادی، 19 نفر دانشیاری، 47 نفر استادیار و تعداد 30 نفر از آنها بورسـیه دوره ی دکتری، 91 نفر مربی تمـام وقت، 7 نفر دکتری نیمه وقت و حدود 400 نفر مدرس به صورت حق التدریس با این واحد همکاری می نمایند و از برنامه های آتی این معاونت افزایش رشته ها در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و افزایش هیأت علمی با مرتبه دکتری و بورسیه دانشجوی دکتری می باشد.


وظایف معاونت آموزشی:

* نظارت بر اجراي مقررات و آيين نامه ها مطابق با سرفصل دروس و دستورالعمل هاي آموزشي صادره از سازمان مرکزي دانشگاه

 * تشکيل شوراي آموزشي واحد دانشگاهي و کمیسیون موارد خاص واحد به منظور راه حل مشکلات احتمالي

 * برنامه ريزي امور آموزشي و نظارت بر حسن اجراي آن

 * بررسي پيشنهادات رسيده از گروه هاي آموزشي و يا دانشکده هاي تابعه و انعکاس آن به شوراي آموزشي واحد دانشگاهي و در صورت نياز ارسال نظرات و پيشنهادات تاييد شده به معاونت آموزشي سازمان مرکزی دانشگاه

 * شرکت در شوراهاي دانشگاه بر حسب مورد و دعوت قبلي و ارائه پيشنهادها و طرح نارسايي هاي احتمالي

 * بررسي و ارزيابي فعاليت هاي آموزشي دانشکده هاي ذيربط و تهيه گزارش براي رياست واحد دانشگاهي

 * هدايت و راهنمايي پرسنل حوزه معاونت آموزشي به منظور بالا بردن کيفيت کار آموزشي و ارزشيابي کار آنان و انعكاس نتيجه به رياست واحد جهت درج در سوابق استخدامي آنان بمنظورترفيعات بعدي.

 * ارزيابي عملکرد آموزشي دانشجويان در هر نيمسال و انعکاس آن در سوابق و معرفي نفرات اول تا سوم جهت استفاده از مزاياي مربوطه

 * ارزيابي عملکرد آموزشي مدرسين محترم و اعضاي هيات علمي با هماهنگي گروه هاي آموزشي ذيربط و برتر

 * بررسي و اظهار نظر در خصوص موضوعات آموزشي که از طرف مقامات بالا ارجاع مي گردد

 * بررسي و پيشنهاد تاسيس و يا حذف رشته هاي تحصيلي در مقاطع مختلف همراه با دلايل از طريق سلسله مراتب

 * بررسي و ارائه پيشنهادات سازنده در جهت بالا بردن کيفيت امور آموزشي در واحد دانشگاهي ذيربط و ديگر واحدهاي دانشگاهي از طريق سلسله مراتب

 * حفظ و نگهداري سوابق تحصيلي دانشجويان از بدو ورود تا فراغت از تحصيل و طبقه بندي آنان به ترتيب سنوات تحصيلي، رشته و مقطع در آرشيو واحد دانشگاهي به صورت قابل ارائه در هر زمان

 * تطبيق کتاب ها و جزوات ارائه شده از طرف اعضاء هيات علمي با متون ذکر شده در سرفصل هاي مصوب

 * هدايت و راهنمايي دانشجويان در مسايل آموزشي جهت پيشگيري از هرگونه نارسايي در امر آموزش آنان در دوران تحصيل با همکاري گروه هاي آموزشي

 * نظارت بر انتقالي و ميهماني دانشجويان به نحوي که اثر منفي در روند تحصيل دانشجويان پيش نيايد

 * اداره و راهبري امور آموزشي واحد در چهارچوب سياست ها، مقررات و آيين نامه هاي مصوب و ايجاد هماهنگي بين مديريت ها و ادارات تابعه

 * همکاري با دانشکده ها و گروه هاي آموزشي و ايجاد هماهنگي بين دانشکده ها و واحدهاي تابعه

 * تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي دانشگاه و نظارت بر اجراي آن