آموزش دانشکده فنی مهندسی

آموزش دانشکده فنی مهندسی

 

کارشناسان آموزش دانشکده فنی و مهندسی به تفکیک رشته:

 

مسئول امور آموزشی دانشکده

فنی مهندسی

 

آقای محمدرضا عبدی (لیسانس حسابداری)

تلفن تماس : 4- 04262235583 داخلی 350

کارشناس آموزش
 
رشته تحصیلی

آقای محرم حیدری
لیسانس  مهندسی برق

تلفن تماس : 4- 04262235583

داخلی 259
 
و
 
آقای سخاوت ساقی
لیسانس مهندسی برق

تلفن تماس : 4- 04262235583

داخلی 260

مهندسی برق- الکترونیک (کارشناسی پیوسته)

مهندسی برق- مخابرات (کارشناسی پیوسته)

مهندسی برق- کنترل (کارشناسی پیوسته)

مهندسی برق- قدرت (کارشناسی پیوسته)

مهندسی برق - شبکه های انتقال و توزیع (کارشناسی نا پیوسته)

مهندسی تکنولوژی الکترونیک (کارشناسی نا پیوسته)

مهندسی تکنولوژی برق - قدرت (کارشناسی ناپیوسته)

مهندسی تکنولوژِی کنترل و ابزاردقیق (کارشناسی ناپیوسته)

مهندسی پزشکی- بیوالکتریک (کارشناسی پیوسته)

الکتروتکنیک -برق صنعتی (کاردانی پیوسته)

الکترونیک (کاردانی پیوسته)

خانم ام البنین حدیدی

لیسانس زمین شناسی

تلفن تماس : 4- 04262235583

داخلی 265

مهندسی معماری (کارشناسی پیوسته)

مهندسی معدن (کارشناسی پیوسته)

مهندسی تکنولوژی معماری (کارشناسی ناپیوسته)

نقشه کشی معماری (کاردانی پیوسته)

مهندسی تکنولوژی معدن (کارشناسی ناپیوسته)

خانم مریم یوسفی
لیسانس حقوق

تلفن تماس : 4- 04262235583

داخلی 264

مهندسی مکانیک (کارشناسی پیوسته)

مهندسی مکانیک -طراحی جامدات (کارشناسی پیوسته)

مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو (کارشناسی ناپیوسته)

مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید (کارشناسی ناپیوسته)

مهندسی تکنولوژی متالورژی-ذوب فلزات (کارشناسی ناپیوسته)

مکانیک خودرو (کاردانی پیوسته)

ساخت و تولید (کاردانی پیوسته)

مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی (کارشناسی ناپیوسته)

آقای رحیم اکبری
فوق لیسانس کامپیوتر

تلفن تماس : 4- 04262235583

داخلی 261
 
مهندسی کامپیوتر -نرم افزار (کارشناسی پیوسته)
مهندسی کامپیوتر -سخت افزار (کارشناسی پیوسته)

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر (کارشناسی ناپیوسته)

علمی کاربردی نرم افزارکامپیوتر (کاردانی ناپیوسته)

کامپیوتر (کاردانی پیوسته)

مهندسی فن آوری اطلاعات (کارشناسی پیوسته)

آقای سعید صائمی

لیسانس مهندسی کشاورزی

تلفن تماس : 4- 04262235583

داخلی 351
مهندسی شیمی- پتروشیمی، پالایش، گاز (کارشناسی پیوسته)

مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر (کارشناسی پیوسته)

مهندسی شیمی- صنایع غذایی (کارشناسی پیوسته)

مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی (کارشناسی ناپیوسته)

مهندسی شیمی (کارشناسی پیوسته)

آقای ابراهیم رسولی

لیسانس کامپیوتر

تلفن تماس : 4- 04262235583

داخلی 258

 
مهندسی عمران – عمران (کارشناسی پیوسته)

مهندسی عمران-عمران (کارشناسی نا پیوسته)

مهندسی تکنولوژی عمران (کارشناسی ناپیوسته)

مهندسی تکنولوژی ساختمان (کارشناسی ناپیوسته)

مهندسی عمران -آب (کارشناسی پیوسته)

مهندسی تکنولوژی نقشه برداری (کارشناسی نا پیوسته)

کاردان فنی عمران-کارهای عمومی ساختمان (کاردانی ناپیوسته)

ساختمان (کاردانی پیوسته)
مهندسی عمران -نقشه برداری(کارشناسی پیوسته)
عمران –آب وفاضلاب (کاردانی)
عمران- ساختمانهای بتنی (کاردانی)

آقای میر مجید موسوی

فوق لیسانس جغرافیا

 
و
 

خانم لیلا عبادی

فوق لیسانس زمین شناسی  ودانشجوی مقطع دکترا

تلفن تماس : 4- 04262235583

داخلی 250

مهندسی عمران- راه وترابری (کارشناسی ارشد ناپیوسته)

مهندسی عمران- ژئودزی (کارشناسی ارشد ناپیوسته)

مهندسی عمران- آب (کارشناسی ارشد ناپیوسته)

مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی (کارشناسی ارشد ناپیوسته)

مهندسی عمران- سازه (کارشناسی ارشد ناپیوسته)
مهندسی برق - الکترونیک (کارشناسی ارشد ناپیوسته)
مهندسی برق – مخابرات (کارشناسی ارشد ناپیوسته)
 مهندسی برق -کنترل (کارشناسی ارشد ناپیوسته)

مهندسی برق- قدرت (کارشناسی ارشد ناپیوسته)

       مهندسی شیمی – فرایند (کارشناسی ارشد ناپیوسته)
مهندسی شیمی – پلیمر(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

مهندسی مکاترونیک -اتوماتیک و کنترل تولید (کارشناسی ارشدناپیوسته)

مهندسی مکاترونیک -طراحی رباتها و سیستم های مکاترونیکی (کارشناسی ارشد ناپیوسته)

مهندسی مکاترونیک -ارتباطات جنبی انسان ،ماشین وکامپیوتر (کارشناسی ارشد ناپیوسته)