برگزاری کارگاه آموزش ارزیابی و پایش برنامه استراتژیک دانشگاه

برگزاری کارگاه آموزش ارزیابی و پایش برنامه استراتژیک دانشگاه

 
با حضور مدیران برنامه ریزی و برنامه و بودجه واحدهای استان کارگاه آموزشی ارزیابی و پایش برنامه استراتژیک دانشگاه در واحد اهر برگزار شد.
سیستم نرم افزاری پایش برنامه استراتژیک از طریق سازمان مرکزی
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر ،این برنامه به منظور پایش آنلاین برنامه های واحد طراحی شده است و سامانه کلیه فعالیت ها و اقدامات واحدها را بر اساس سیاست های تعریف شده از طریق کاربران واحدهای دانشگاهی دریافت و با سطح استانی و سپس سطح سازمان مرکزی ارسال می کند.
بر اساس این گزارش ،این دوره آموزشی توسط مدرسان و کارشناسان حوزه برنامه ریزی و بودجه سازمان مرکزی به مدت 8 ساعت بصورت عملی ارائه گردید.

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد