بومی سازی و حمایت از تولیدات داخلی اولویت مسئولان باشد

Samandari

 
معاون فرماندار اهر در دومین جلسه کمیته اقتصاد دانش بنیان و مرکز رشد شهرستان اهر بر ضرورت تکیه بر توانمندی های داخلی و بومی سازی محصولات تولیدی تأکید کرد.
مدد سمندری شهرستان اهر را به جهت قابلیت های لازم در تربیت نیروهای انسانی نخبه ، خلاق و مبتکر یکی از شهرستان های مهم استان برشمرد و با اشاره به توانمندی های افراد ،خواستار حمایت های لازم بخصوص ادارات مرتبط از طرح ها و ایده های مخترعان و مبتکران اهری شد.
وی گفت: برگزاری جلسات مستمر کمیته اقتصاد دانش بنیان در راستای حمایت و برنامه ریزی اصولی از اینگونه طرح ها و ایده ها بوده و خوشبختانه برگزاری کاربردی و کارشناسی این جلسات نقش مهمی در جهت تحقق اهداف این کمیته که حمایت از قابلیت های علمی و عملی نخبگان می باشدنقش داشته است .
این مقام مسئول در قسمتی دیگر از سخنان خود معضل بیکاری را یکی از مشکلات اساسی شهرستان برشمرد و اظهار امیدواری کرد با تجاری سازی این طرح ها شاهد اشتغال جمعی از جوانان تحصیلکرده و رونق اقتصادی شهرستان در این زمینه ها باشیم.
مدد سمندری افزود: این شهرستان با چندین طرح مهم دارای توجیه اقتصادی در نمایشگاه ربع رشیدی شرکت فعال خواهد داشت و تلاش شده با حضور پر محتوی و موثر خود بتوانیم با جذب سرمایه گذاران زمینه را برای چند طرح مهم اقتصادی و تجاری سازی این طرح ها در منطقه فراهم نمائیم

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد