بیست خرداد شروع نقل و انتقالات دانشجویی

1

 بیست خرداد شروع نقل و انتقالات دانشجویی

زمان شروع 97/3/20 لغایت 97/4/15

از طریق سامانه منادا به آدرس:
www.monada.iau.ir

 
 
 
 
 
 
 
 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد