یکشنبه, ۰۳ تیر ۱۳۹۷
Jun 24 , 2018

مشاهده اطلاعات مربوط به ترم بندی و چارت آموزشی

دانشجویان عزیز جهت مشاهده چارت آموزشی و ترم بندی آموزشی به منوی دانشکده ها ← دانشکده مربوطه ← گروه ... مراجعه نموده و فایل مربوطه را دانلود نمایند.