یکشنبه, ۰۳ تیر ۱۳۹۷
Jun 24 , 2018

شیوه نامه جدید تشویق مقاله های علمی

 به اطلاع کلیه اساتید و دانشجویان عزیز می رساند بخشنامه جدید مربوط به جایزه مقالات در سایت درج گردیده است. خواهشمند است قبل از هر گونه اقدام به ارسال مقاله جهت چاپ موارد آئین نامه کاملاً رعایت گردد. 92/11/15