یکشنبه, ۰۳ تیر ۱۳۹۷
Jun 24 , 2018

فرم قرارداد الحاقی جهت گذراندن دوره کارآموزی

 

 فرم قرارداد الحاقی مخصوص دانشجویان رشته های سم شناسی، نظارت بر امور دارویی، زیست شناسی، میکروبیولوژی، ژنتیک، مهندسی پزشکی که جهت گذراندن دوره کارآموزی و عملی به بیمارستانها یا سایر مراکز درمانی مراجعه می نمایند.