مدارک لازم برای فراغت از تحصیل

اصل شناسنامه و 2 سری کپی از تمامی صفحات شناسنامه

اصل کارت ملی و 2 سری کپی کارت ملی

اصل کارت پایان خدمت برای آقایان و 2 سری کپی از آن

عکس 4*3  سه قطعه

تمبر 10000 ریالی 2 عدد

فیش بانکی به مبلغ 290000 ریال برای دکتری

فیش بانکی به مبلغ 170000 ریال برای کارشناسی ارشد

فیش بانکی به مبلغ 150000 ریال برای کارشناسی

فیش بانکی به مبلغ 70000 ریال برای کاردانی

*** تمامی فتوکپی ها باید در سایز A5 باشند.


شماره حساب بانک: 0104460446004 بنام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

ههراه داشتن اصل شناسنامه -کارت ملی و پایان خدمت الزامی است

کانال تلگرام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر