دستورالعمل ثبت نام

دستورالعمل ثبت نام:

 

  دکتری تخصصی

  کاردانی پیوسته93

  کارشناسی ارشد ناپیوسته

  کارشناسی پیوسته+کاردانی ناپیوسته

  کارشناسی ناپیوسته

 

کانال تلگرام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر